o scrapbookingu

Na scrapbooking kúpite všetko dôležité na našom e-shope www.materialpretvorilky.sk

V angličtine je slovo „scrapbooking“ spojením dvoch slov: „výstrižok“ a „kniha“. No v pojme „scrapbooking“ je obsiahnuté omnoho viac.

Scrapbooking je spôsob uchovávania rodinných alebo osobných spomienok vo forme fotoalbumov, ktoré okrem fotografií obsahujú mnoho dekorácií a písaného textu.  Môže obsahovať aj napr. aj výstrižky z novín, cestovné lístky, vstupenky, listy a mnoho iných drobností, ktoré sú súčasťou spomienok.  Jednotlivé stránky sa môžu zviazať permanentne (napríklad špagátom) alebo kovovými otváracími kruhmi, kde sa dajú dokladať ďalšie stránky, alebo sa stránky ozdobujú priamo do albumu určeného na scrapbooking, ktorý je potrebné si kúpiť (zoznam predajcov na Slovensku nájdete tu).

Scrapbooking je aj jedným zo spôsobov, ako prejaviť svoju kreatívnu stránku osobnosti 🙂 Môžete popustiť uzdu fantázii a na stránke skombinovať rôzne farby, materiál či techniky, to všetko okolo fotografií, ktoré sú vám milé a vyvolávajú spomienky na miesta, udalosti alebo drahé osoby.

Slovom „scrapbooking“ sa dnes už označuje aj metóda tvorenia. Už to nie sú len albumy, ale scrapbook technikou môže byť vytvorená a ozdobená napríklad aj obálka, zápisník, kuchárska kniha alebo denníček. Môžeme tu spomenúť aj „cardmaking“, čo je zasa výroba pohľadníc. Tu je niekoľko ukážok:

Layout od: Kristine Davidson

Scrapbook album od: Phyllis

Poštové obálky od: Janna Werner

Receptár od: Lucia Barabas

Pohľadnica od: Valerie